SOS.cz

 

 

 

     

pro lepší, snadnější život a prosperující stát

 
 

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství, maximální navýšení prosperity...

 

 

 

 

 

    

 

 Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

 

Doporučené weby

www.SvobodnaTelevize.cz - informace, které mainstreamová média tají

www.VolbyVolby.cz - porovnání politických stran a kandidátů. Bez cenzury mainstreamových médií.

www.CzexitCzexit.cz - web pro ukončení členství v EU a nápravu státu

www.25000.cz - ukazuje, proč tunely brání tomu, abychom nemohli mít dvojnásobnou minimální mzdu a dvojnásobné důchody.

www.Revoluce2017.cz - pohled na to, jak proběhla změna vlády na Islandu a názor, že by tak mohla proběhnout i u nás

 

Jak rychle dosáhnout v ČR minimální, ne průměrné, mzdy 25000 Kč měsíčně

 

Minimální mzda v kdysi socialistickém a proti nám zaostalém Slovinsku je 22.500 Kč. Jejich hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele je ale dnes asi o 15% vyšší než u nás. Takže dle Slovinska by naše minimální mzda měla být asi 19.000 Kč, ne současných 8.500 Kč. Podobně to je v porovnání s řadou dalších států. Naše minimální mzda je mnohem nižší, než by dle HDP na osobu měla být. Kvůli nejrůznějším tunelům, včetně do daňových rájů, kvůli šedé a černé ekonomice, kvůli špatné ekonomické a zahraniční politice...

 

Minimální mzda 30.000 Kč je možná. Důchody budou navýšeny o 6,500 Kč. Naše HDP je přibližně 3,9 bilionu. Správnou ekonomickou a zahraniční politikou je možné ho navýšit o 2,2 biliony na 6,1 bilionu, což je o 56,41%. To by odpovídalo, dle příkladu Slovinska, minimální mzdě přibližně 30.000 Kč. Tudíž 25.000 minimální mzda by byla poměrně snadně dosažitelná. Ta bude znamenat vyšší odvody z daní do státní pokladny a tudíž by zbylo více peněz na důchody. Ty by mohly být navýšeny o 6,500 Kč měsíčně.

 

2,2 biliony navýšení HDP. Minimálně 21% navýšení by bylo možné, kdybychom zlikvidovali šedou a černou ekonomiku. Ta ovšem plně zlikvidovat nejde. Správnou politikou je také možno silně omezit odsun kapitálu do daňových rájů, atd. Správně fungující politika by mohla znamenat vysoké navýšení HDP - silným omezením šedé a černé ekonomiky, dalším silným omezením odlivu peněz do daňových rájů, atd. Další navýšení HDP bude dosaženo tím, že bude zabráněno odsunu poloviny zisků, tedy 0,15 bilionu Kč ročně do zahraničí, 0,3 bilionu Kč na zmanipulovaných a nesprávných státních zakázkách, 0,3 bilionu na solárním, ČEZ, plynárenském, vodárenském apod. tunelu, na nedostatečném čerpání fondů z EU, na veřejnoprávním, zdravotnickém, herním, daňovém, apod. tunelu, budou přilákány hodnotné zahraniční investice, extra příjmy od turistů, západních lázeňských hostů, z rozsáhlé kooperační filmové tvorby, atd., tím, že se pro to vytvoří řádné podmínky. Jsme v srdci Evropy, tady by měla být centra nadnárodních korporací, musíme ale pro ně být atraktivní. Celkové navýšení HDP o 2,2 biliony je možné.

 

Nastartujeme ekonomiku správným směrem. Málo placená pracovní místa budeme dotovat, budou-li toto zaměstnání pro naši společnost prospěšná. Příklad: Organické potraviny a jejich výroba bude dotovaná. To bude vyváženo tím, že chemická strava bude naopak silně zdaněná.

 

Následující tabulka, podává přesnější cifry o možné minimální mzdě

 

stát EU minimální mzda Kč měsíčně, rok 2014 HNP na obyvatele (angl. GNI per capita)  v USD, rok 2012 průměrný (angl. mean) roční příjem v USD, 2012 jaká by měla být min. mzda (Kč) dle HNP = 0,944 (průměr 35,28 děleno 37,36) x 3. sloupec Jaká by měla být min. mzda (Kč) dle průměrného příjmu = 0,820 (průměr 35,28 děleno 43,02) x 4. sloupec
Belgie 41,3 44,72 47,5    
Irsko 40,2 39,02 51,6    
Francie 39,7 41,75 39,6    
Velká Británie 33,5 38,5 44,2    
Slovinsko 21,7 22,81 32,2    
průměr 35,28 37,36 43,02    
           
Polsko 10,7 12,66 21,1 12 17,3
Slovensko 9,7 17,19 20,2 16,2 16,6
ČR 8,5 18,13 20,5 17,1 16,8
ČR bez tunelů* 8,5 27,2 32,1 25,7 26,3
* správnou politikou, která podpoří vysoké investice a maximálně omezí všechny tunely

 

 

Všimněme si, že ve většině států v tabulce je minimální mzda přibližně úměrná k HNP na obyvatele. Výjimkou je ČR a Slovensko. Tabulka jasně indikuje, že česká minimální mzda by měla být přibližně 2x vyšší. Kdyby se maximálně ucpaly všechny tunely a vedla řádná pronárodní, ne neokoloniální politika, minimální mzda by mohla být asi 25.000 Kč. Všimněme si, že náš HNP na obyvatele je téměř o 50% vyšší než v Polsku, přitom Polská minimální mzda není podstatně nižší než naše - je o 25% vyšší. V porovnání se Slovinskem je to ještě drastičtější v náš neprospěch. Co je velice zajímavé je také to, že ekonomicky slabé v HNP na osobu Polsko nejenže má vyšší minimální mzdu než ČR a Slovensko, ale má také nejvyšší průměrnou mzdu z těchto 3 států. Je to stát, kde vláda pracuje pro zájem lidu. Když srovnáme náš a polský HNP na osobu, naše průměrná mzda by měla být mnohem vyšší. Podobně to platí i ve srovnání se Slovinskem. Vše je ve skutečnosti trochu složitější, ale pro naše účely tato tabulka stačí. Jelikož se zabýváme vzájemnými poměry, nebylo třeba převádět částky na jednotnou měnu.

 

Jak navýšit minimální mzdu na dvojnásobek a přitom zvýšit zaměstnanost? Navyšování minimální mzdy musí provázet ukončování pracovního poměru cizincům. Současně je nutno řádně danit podnikatele, včetně večerkářů a omezit odsun peněz do daňových rájů. Ze získaného extra rozpočtu je třeba dotovat podniky a pracovní místa, která jsou pro národ prospěšná. Dále je třeba zaměstnat ty, kteří jsou na dávkách. Místo dávek jim dát práci. Jestli se jim to nebude líbit, nikdo jim nebude bránit v emigraci do států s liberárnějším přístupem. V zemi je toho tolik, kolik je toho třeba udělat, od vyčištění nelegálních skládek do oprav silnic a rezavějících mostů, sloupů vysokého napětí a střech železničních vagonů. Jestli máme o téměř 50% vyšší HNP na osobu než v Polsku, není důvodu, proč bychom nemohli rychle dosáhnout o téměř 50% vyšší minimální mzdu než mají Poláci, to znamená 2x navýšení naší minimální mzdy.

 

 

Doporučené weby

www.SvobodnaTelevize.cz - informace, které mainstreamová média tají

www.VolbyVolby.cz - porovnání politických stran a kandidátů. Bez cenzury mainstreamových médií.

www.CzexitCzexit.cz - web pro ukončení členství v EU a nápravu státu

www.25000.cz - ukazuje, proč tunely brání tomu, abychom nemohli mít dvojnásobnou minimální mzdu a dvojnásobné důchody.

www.Revoluce2017.cz - pohled na to, jak proběhla změna vlády na Islandu a názor, že by tak mohla proběhnout i u nás

 

 

 Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

SOS.cz

 

 

 

     

pro lepší, snadnější život a prosperující stát

 
 

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství, maximální navýšení prosperity...

 

 

Web není dosud dokončen a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nepřesné, nesprávné či ne nejnovější výrazy, popisy, atd., za něž se autoři omlouvají. Neručíme za přesnost informací, že jsme byli při výběru služeb přesní, nestranní, plně informovaní, atd. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: soscz@email.cz. Fotografie jsou z Googlu, kde jsou v "public domain," nejedná se o nikoho, kdo s námi spolupracuje, či koho známe. Nejsme vůbec nestranní. Máme velice vyhrocené názory a spojení s weby, které doporučujeme, či které jsou na našich stránkách uvedeny, a které mají stejné názory. Politicky nesprávné politické názory berte prosíme jako názory konspiračních teoretiků, žijících na západě, kterým by byla ničena jejich země tak, jak je ničena naše po listopadu 89.

Copyright © 1989-2016 www.sos.cz. Naposledy změněno: 04. 04. 2017