SOS.cz

 

 

 

     

pro lepší, snadnější život a prosperující stát

 
 

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství, maximální navýšení prosperity...

 

 

 

 

 

    

 

 Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

www.SvazPrav.cz Zvýhodněné právní služby, nyní je možná i anulace rozsudků, exekucí...

www.JusticniMafie.info Info o justiční mafii, Kajínkově nevině, zavírání kritiků do blázince, atd.

 

Image result for spravedlnost

Anulace exekucí a rozsudků a náhrada škody jimi způsobená

Anulace je na bázi námi zjištěné vady české justice, o které jsme přesvědčeni, že prakticky žádní advokáti o ní dosud neví a pokud ano, žádní ji nemají zmapovanou jako my. Ve skutečnosti se dnes již se zpětnou platností ani řádně zmapovat nedá. Tato služba je možná u rozsudků a exekucí, které nabyly právní moci ne déle než před necelými 3 roky a kdy jste si nevyzvedli či nevyzvedávali soudní poštu. V tom případě soudy musely vyvěsit dopis či oznámení o něm na úřední desku soudu. Máme databázi soudů, které tak nečinily či nečinily správně. Je to trochu složitější, ale pokud jste si poštu nevyzvedli či nevyzvedávali, anulace rozsudků a exekucí, včetně odškodnění je v řadě případů možná. Jedná se o unikátní právní službu, která je založena na našem unikátním know-how. Je to jenom jeden z mechanismů, které při anulaci užíváme.

 

Další unikátní služby:

 • Náhrada škody

 • 10% sleva na právní služby včetně v typu zastoupení, v kterém platíte jenom z vyhrané částky.

 • Oddlužení

 • Právní služby za malý zlomek normálních poplatků s tím, že řadu úkolů budete provádět s právní pomocí sami

 • Pomoc s ustanovením ex offo advokáta, který vás může zastupovat zdarma

 • Pomoc s až několikaletým oddálením dokončení soudního řízení a vynesení rozsudku

 • Pomoc s urychlením soudního řízení

 • Pomoc se zrušením či snížením soudních poplatků

 

Bližší info na serverech:

www.SvazPrav.cz a www.JusticniMafie.info

 

Justiční mafie

Na níže uvedeném webu naleznete informace, které na právních, policejních a politických fakultách neučí a média o nich nepíší. Realita je úplně jiná, než jak nám ji média, politici a školy prezentují. Některá fakta:

 • ČR není právní stát, není to demokracie, a to co zde ti u moci přes 25 let předvádí, ve skutečném demokratickém státě by ne jen že skončili ve funkcích, skončili by ve vězení.
 • Ústavní soud rozhodl, že mezinárodní smlouvy o lidských právech jsou součástí ústavního pořádku a kde jsou striktnější, což je prakticky všude, než Ústava či Listina základních práv a svobod, tam mezinárodní smlouvy stojí nad nimi a advokáti je mohou užívat ve všech opravných prostředcích, atd., protože se jimi musí zabývat soudy všech stupňů, ne jen ÚS.
 • 2 z těchto smluv jsou
  • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 120/1976 Sb
  • Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 120/1976 Sb.
 • Lidská práva garantovaná těmito smlouvami nesmí být snižována, pouze navyšována, včetně práva na práci, práva na byt., atd. Všechna tato práva byla po listopadu porušena.
 • Exekuce, jak u nás probíhají, porušují ústavní pořádek, což je činí nelegálními. Nelegální, vlastizrádné bylo i rozdělení Československa a převedení pravomocí na EU Lisabonskou smlouvou bez referenda. ČR má asi stejnou legitimitu jako Protektorát Čechy a Morava za Hitlera.
 • Soudy v řadě případů soudí bez jakéhokoli zřetele k zákonům, Ústavě, zneužívají funkce opatrovníka, spolu s policií posílají zdravé lidi na doživotí do blázince a nevinné lidi na doživotí do vězení. Toto porušování lidských práv je umožněno tím, že orgány činné v trestním řízení a vedení soudů tomu dávají zelenou. Soudci mají tímto neoficiální imunitu páchat trestné činy. Jako za Hitlera.
 • Když odhalíte vysoce závažné nelegální praktiky v soudnictví, policii, politice, atd. a oznámíte je, státní orgány učiní co mohou, včetně falešných znaleckých posudků, aby vás zdiskreditovali, věznili, či zavřeli do blázince, aby tak chránili své kolegy a spoluviníky.
 • Pořádáme diskuse a návštěvy soudních jednání, kdy vše nasvědčuje tomu, že soudci budou jednat jako kdyby byli uplacení, kdy je zákony nezajímají.
 • Jsme v předprodukční fázi filmového dokumentu na toto téma a sbíráme o tom další informace a důkazy.
 • Minimální mzda, kterou máme, je také porušením lidských práv, ukotvených v mezinárodních paktech a garantovaných ústavním pořádkem. Různé tunely (600 miliard šedá ekonomika, 300 miliard do daňových rájů...), které stát toleruje, jsou dohromady stejně velké jako státní rozpočet. Navíc máme nejvyšší poměr průměrné a minimální mzdy v Evropě. Důsledek? Např. Slovinsko, které bylo oproti nám před listopadem zaostalé, má dnes HDP na zaměstnance asi o 15 vyšší než ho má ČR. A má minimální mzdu, která je více než dvojnásobek naší.

 

Bližší info na serverech:

www.SvazPrav.cz a www.JusticniMafie.info

 

 

 

 Hlavní stránka     Vzdělání, MBA     Extra příjmy     Soudy, exekuce     Alternativní politika     Prezidentské volby    Hodnocení     Další nabidka    Blog, atd.

 

SOS.cz

 

 

 

     

pro lepší, snadnější život a prosperující stát

 
 

sponzoruje narodniinstitut.cz - think tank pro nápravu státu, kultury, školství, maximální navýšení prosperity...

 

 

Web není dosud dokončen a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nepřesné, nesprávné či ne nejnovější výrazy, popisy, atd., za něž se autoři omlouvají. Neručíme za přesnost informací, že jsme byli při výběru služeb přesní, nestranní, plně informovaní, atd. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: soscz@email.cz. Fotografie jsou z Googlu, kde jsou v "public domain," nejedná se o nikoho, kdo s námi spolupracuje, či koho známe. Nejsme vůbec nestranní. Máme velice vyhrocené názory a spojení s weby, které doporučujeme, či které jsou na našich stránkách uvedeny, a které mají stejné názory. Politicky nesprávné politické názory berte prosíme jako názory konspiračních teoretiků, žijících na západě, kterým by byla ničena jejich země tak, jak je ničena naše po listopadu 89.

Copyright © 1989-2016 www.sos.cz. Naposledy změněno: 04. 04. 2017